Rocking Thals 4 Live 2022

Na 2 jaar niets meer te hebben kunnen organiseren zijn we zeer blij dat we in 2022 opnieuw "Rocking Thals 4 Live" kunnen laten doorgaan!
En er is wel wat veranderd! 
Sinds begin 2021 zijn we van "feitelijke vereniging"  overgestapt naar een "vzw" met een nieuw bestuur en met nieuwe, grotere plannen!
De belangrijkste verandering is wel dat we met "Rocking Thals 4 Live" van 1 dag naar 2 dagen gaan!
En dat we het Rock- & Metalfestival en onze Comedy Night in 1 weekend gegoten hebben!

Op zaterdag 3 september: The Rock- & MetalFest
12 bands, 2 podia, van Rock tot Metal en van Punk tot New Wave!
( Zaal 't Hof & JH Tiener te Herentals )

Op zondag 4 september: The ComedyFest
Namiddag een show met een stand-up comedian voor kinderen van 10j tot 14j en hun (groot)ouders.
's Avonds een show voor de leeftijd van 16j tot 99j en ouder & een geweldige MC!
( Zaal 't Hof te Herentals )

Wat is wel hetzelfde gebleven? De reden waarom wij, als Vzw Rocking Thals, dit organiseren?
Juist...het goede doel! Elk jaar schenken we geld aan een goed doel!


Het goede doel
Ook in 2022 schenken we de opbrengst van Rocking Thals 4 live naar een goed doel, indien corona het tenminste toelaat!
Dit jaar is het gekozen goed doel het "OLIVIA FUND" uit Herentals!
www.OLIVIA.be

Olivia’s verhaal

Op 1 oktober 1999 stopte de wereld met draaien. Olivia, ons dochtertje van tweeënhalf jaar, bleek een hersenstamtumor te hebben. In één klap zagen mijn man en ik al onze toekomstplannen in rook opgaan. Verdoofd door wanhoop en radeloosheid begonnen we aan een intensieve zoektocht naar genezing.

De middelen om de tumor te bestrijden, bleken beperkt: voor veel behandelingen was Olivia nog te jong. We klopten aan bij dokters in de hele wereld, maar de wetenschap had geen antwoord. Alleen KU Leuven gaf ons een sprankeltje hoop. Er was een beloftevol onderzoek opgestart, dat in een nieuwe therapie kon uitmonden. De financiële middelen voor een snelle ontwikkeling ontbraken echter.

Olivia overleed op 10 april 2000. Ze werd net geen drie jaar oud. Naast onmetelijk verdriet voelden we ook opstandigheid. Hoe was het mogelijk dat een veelbelovende studie door financiële moeilijkheden in de ijskast was gezet, waardoor een jong en kostbaar mensenleven verloren ging? Dit vonden we onaanvaardbaar!

Intussen waren we zo sterk in het project aan KU Leuven gaan geloven, dat we het niet in de steek wilden laten. We besloten het Olivia Hendrickx Research Fund op te richten om zo dit nuttige, veelbelovende kankeronderzoek te blijven steunen. Vandaag hebben we onze steun uitgebreid naar andere interessante pistes. Daarbij volgen we alle studies met een grote betrokkenheid en blijven we ons einddoel – wordt een kind daar echt beter van? – streng bewaken.

Olivia had geen toekomst, terwijl haar leven nog moest beginnen. Maar voor veel andere kinderen kan dit dankzij nieuwe therapieën anders zijn. Wij hebben de sleutel tot hun toekomst in handen. Het Olivia Fund wil iedereen, en vooral de zwaksten en allerkleinsten, betere vooruitzichten geven. Meer kans op een gezonde toekomst.


E-mailen
Info